Sunday, February 26, 2012

பேஸ்புக்கின் "Theme" ஐ மாற்றுவதற்கு...

1. முதலாவதாக நீங்க எந்த browser பயன்படுத்துகிறீர்களோ அதற்கு எதிரேயுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள்..


2. நீங்க கிளிக் செய்ய ஒரு சிறு extension தானாக தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டு உங்கள் browser இல் Install செய்யப்படும்.


3. அப்புறம் உங்கள் பேஸ்புக்கின் theme புதிய வடிவத்துக்கு மாறியிருக்கும். 
    (இரண்டுவகையான மாதிரிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன..)


மாதிரி 1
download for Mozilla Firebox: http://is.gd/cRNXCR
download for Internet Explorer: http://is.gd/eKoHTF
download for Google Chrome: http://is.gd/cRNXCRமாதிரி 2

download for Mozilla Firebox: http://is.gd/W0OMFe
download for Internet Explorer: http://is.gd/yldWIo
download for Google Chrome: http://is.gd/W0OMFe
                                                                                                          -நன்றி-

No comments:

Post a Comment

comment